ASBESTATTEST VOOR DE GEMENE DELEN VAN EEN GEBOUW NODIG?

Elke eigenaar van een mede-eigendom in een appartementsgebouw die voldoet aan onderstaande voorwaarden, moet vanaf 1 mei 2025 beschikken over een asbestinventaris voor de gemene delen bij verkoop of overdracht.
Als syndicus is een asbest attest dan ook noodzakelijk vanaf 1 mei 2025.

De voorwaarden zijn:

✔︎ u bent eigenaar van één of meerdere appartementen in een appartementsblok
✔︎ en de constructie ligt op Vlaams grondgebied
✔︎ en het is gebouwd vóór 2001
✔︎ en u wil het verkopen
⤻ of u wil het schenken
⤻ of u wil het vruchtgebruik, erfpachtrecht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik overdragen

De gemene delen worden beschouwd als een aparte gebouweenheid waarvoor dus ook een aparte asbestinventaris moet worden opgemaakt. Het asbest attest wordt samen met het EPC-attest en elektriciteitsattest samengevoegd in de Woningpas.

Heeft u een asbest attest nodig, dan kan dit enkel opgemaakt worden door een erkend asbestdeskundige. Die zal te werk gaan volgens het inspectieprotocol en certificatiereglement van de OVAM. Bij verlies van een asbest attest kan de asbestdeskundige u een kopie bezorgen.

Belangrijk om weten is dat een asbestinventaris niet betekent dat de asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden. Het is een louter informatief document voor de toekomstige eigenaar.

In welke situaties is een asbest attest niet verplicht?

  • een onteigening of erfenis
  • het pand is gelegen in het Brussels of Waalse Gewest.

Belangrijke data

Ten laatste op 31/12/2032 is iedere eigenaar van een appartement – gebouwd vóór 2001 – verplicht een asbest attest te hebben. Ook als er geen sprake is van een verkoop, schenking of andere overdracht.

Ten laatste op 31/12/2036 is iedere eigenaar van een appartement met mede-eigendom – gebouwd vóór 2001 – verplicht een asbest attest van de gemeenschappelijke delen te hebben. Ook als er geen sprake is van een verkoop, schenking of andere overdracht.

Als syndicus moet u tegen die data in het bezit zijn van een asbest attest voor de gemene delen.

asbest attest syndicus

Waarom is het asbest attest belangrijk?

Het Vlaamse actieplan ‘Asbestafbouw’ wil zijn inwoners sensibiliseren over de gevaren rond asbest. Daarnaast wil het de Vlaming aansporen om materialen waarin asbest aanwezig is veilig te (laten) verwijderen. Het verplicht opstellen van een astbestinventaris is daarin een belangrijke stap. Er is echter momenteel geen verplichting om asbesttoepassingen ook effectief te laten verwijderen.

Het asbest attest is een lijst van alle asbesthoudende materialen in de gemene delen. Op basis van de aard, vorm, toestand en hoeveelheid asbest zal een risico-evaluatie gemaakt worden. Deze geeft een idee van hoe groot de gezondheidsrisico’s voor de bewoners zijn.

De asbestdeskundige zal ook een beheerprogramma opstellen. Daarin worden een aantal actiepunten opgenomen die de gezondheidsricico’s tot een absoluut minimum beperken. Dit beheerprogramma leidt verder niet tot verplichtingen voor de (nieuwe) eigenaar.

Het asbest attest is een niet-destructieve inventaris. Dit houdt in dat de asbestdeskundige een inspectie zal uitvoeren zonder het pand te beschadingen of materialen te verwijderen. Onze asbestdeskundige zal daarbij standaard de gemeenschappelijke delen onderzoeken die toegankelijk zijn zonder de privé woningen te betreden.

Als syndicus moet u – vanaf 1 mei 2025 – verplicht beschikken over een asbest attest bij de verkoop of schenking.

Geldigheid van een asbestattest

Het asbestattest is 10 jaar geldig.

Die geldigheid wordt ingekort tot 5 jaar als er minstens 1 asbesttoepassing is met een hoog risico.
Een hoog risico ontstaat wanneer er een hoge kans is dat asbestvezels vrijkomen.

Wenst u uw pand te verkopen en is uw asbestattest nog geldig, dan heeft u geen nieuw attest nodig.

In welke omstandigheden is er wel een nieuw asbest attest nodig:

  • er worden nieuwe asbestmaterialen gevonden.
  • asbesttoepassingen werden verwijderd bij renovatie- of sloopwerken.
  • de toestand van bestaande asbestbronnen is veranderd door incidenten.
  • bestaande asbestinventarissen worden samengevoegd of gesplitst
asbest attest syndicus

HOE GAAN WE TE WERK?

1

OPDRACHTFORMULIER

Voorafgaand vragen wij u een opdrachtformulier in te vullen met gegevens over het pand. Op basis daarvan kan de asbestdeskundige het bezoek grondig voorbereiden.

2

PLAATSBEZOEK

De asbestdeskundige komt ter plaatste en inspecteert het pand. Daarbij worden indien nodig stalen genomen van asbestverdachte materialen. Een onderzoek ter plaatse neemt maximum 1 uur in beslag.

3

ASBESTATTEST

Die informatie wordt gerapporteerd in de databank van OVAM waarna een attest wordt afgeleverd. Ten laatste 5 werkdagen na het plaatsbezoek bezorgt de asbestdeskundige u het asbest attest.

DRINGEND EEN ASBESTATTEST NODIG?

Vraag via onderstaande zwarte balk uw offerte aan en ontvang binnen 24u. een correcte prijs op maat.

Wij garanderen een plaatsbezoek binnen 3 dagen.
Het attest wordt afgeleverd ten laatste 5 werkdagen na de inspectie.