WANNEER HEB JE ALS PARTICULIER EEN ASBESTATTEST NODIG?

Een asbestattest voor particulieren is verplicht als aan volgende voorwaarden is voldaan:

✔ u bent de eigenaar van een pand zoals

 • woning of appartement
 • stacaravan
 • stal(len)
 • praktijk of kantoor/gebouw met meerdere kantoren
 • productie-eenheid
 • etc…

en de constructie werd gebouwd vóór 2001
en de grondoppervlakte is groter dan 20m²
en het ligt op Vlaams grondgebied
en u wil het verkopen
⤻ of u wil het schenken
⤻ of u wil het vruchtgebruik, erfpachtrecht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik overdragen

Indien een asbestattest voor particulieren nodig is dan kan het enkel opgemaakt worden door een erkend asbestdeskundige.
Die zal te werk gaan volgens het inspectieprotocol en certificatiereglement van de OVAM.
Het asbest attest moet vervolgens toegevoegd worden aan de akte.

Belangrijk om weten is dat een asbest inventaris niet betekent dat de asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden. Het is een louter informatief document voor de toekomstige eigenaar.

In welke situaties is een asbest attest niet verplicht?

 • een onteigening of erfenis
 • het pand is gelegen in het Brusselse of Waalse Gewest

Renovatieplannen?

Wanneer u herstellingen of renovatieplannen in het achterhoofd heeft en u wil werken met een aannemer of bouwbedrijf dan zal die standaard (verplicht) een asbest attest opmaken. Dit omwille van de bescherming van zijn werknemers en de bewoners van het pand.

Maar misschien wil u die werken zelf uitvoeren? En misschien bent u bang dat u bij de werken zal stuiten op materialen die asbest bevatten? Kappen en breken kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als je niet goed voorbereid of beschermd bent.

Daarom is het aan te raden om beroep te doen op een asbestbureau om uw huis te laten screenen op asbesttoepassingen. Zodoende kan u beslissen of u de werken al dan niet zelf wil uitvoeren. Ook voor zo’n asbestinventaris kan u terecht bij ASBESTPROJECT.

asbestattest particulier

Wetgeving rond asbestattesten

Hou dit in het achterhoofd

1 mei 2025:
Bij de overdracht van een appartement – gebouwd vóór 2001 – is ook een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen verplicht.

31 december 2032:
Vanaf deze datum is een asbestattest voor particulieren ook verplicht voor iedere eigenaar van een pand gebouwd vóór 2001. Ook als er geen sprake is van een verkoop, schenking of andere overdracht.

31 december 2036:
Iedere eigenaar van een appartement met mede-eigendom – gebouwd vóór 2001 – is verplicht een asbest attest van de gemeenschappelijke delen te hebben. Ook als er geen sprake is van een verkoop, schenking of andere overdracht.

Hoe lang is een asbest attest geldig?

Uw asbest attest is 10 jaar geldig.

Die geldigheid wordt ingekort tot 5 jaar als er minstens 1 asbesttoepassing is met een hoog risico.
Een hoog risico ontstaat wanneer er een hoge kans is dat asbestvezels vrijkomen.

Wenst u uw pand te verkopen en is uw asbest attest nog geldig, dan heeft u geen nieuw attest nodig.

In welke omstandigheden is er wel een nieuw attest nodig:

 • er worden nieuwe asbestmaterialen gevonden
 • asbesttoepassingen werden verwijderd bij renovatie- of sloopwerken
 • de toestand van bestaande asbestbronnen is veranderd door incidenten
 • bestaande asbestinventarissen worden samengevoegd of gesplitst

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest voor particulieren is een lijst van alle asbesthoudende materialen in en rond de eigendom. Op basis van de aard, vorm, toestand en hoeveelheid asbest wordt een risico-evaluatie gemaakt. Deze geeft een idee van hoe groot de gezondheidsrisico’s voor de bewoners zijn.

De asbestdeskundige zal ook een beheerprogramma opstellen. Daarin worden een aantal actiepunten opgenomen die de gezondheidsrisico’s tot een absoluut minimum beperken. Dit beheerprogramma leidt verder niet tot verplichtingen voor de (nieuwe) eigenaar.

Het asbestattest is een niet-destructieve inventaris. Dit houdt in dat de asbestdeskundige een inspectie zal uitvoeren zonder het pand te beschadingen of materialen te verwijderen.

Als particulier bent u verplicht over een asbestattest te beschikken bij de verkoop of schenking van uw woning.

Waarom is het asbest attest belangrijk?

Het Vlaamse actieplan ‘Asbestafbouw’ wil zijn inwoners sensibiliseren over de gevaren rond asbest. Daarnaast wil het de Vlaming aansporen om materialen waarin asbest aanwezig is veilig te (laten) verwijderen. Het verplicht opstellen van een asbestinventaris is daarin een belangrijke stap. Er is echter momenteel geen verplichting om asbesttoepassingen ook effectief te laten verwijderen.

Als particulier bent u verplicht om over asbestattest te beschikken bij de verkoop of schenking van uw woning.

Asbestattest particulier

WAAR KAN JE ASBEST TEGENKOMEN IN JE WONING?

dakleien

schouwpijp

onderdakplaat

gevelleien

vensters

vloertegels

asbestattest particulier woning

HOE GAAN WE TE WERK?

1

OPDRACHTFORMULIER

De asbestdeskundige komt de
eigendom bezoeken ter inspectie.
Daarbij worden al dan niet stalen
genomen van asbestverdacht materiaal
en foto’s genomen van de situatie.

2

PLAATSBEZOEK

De stalen worden overgebracht naar
een erkend labo. Nadat dit labo de
resultaten aan de asbestdeskundige
bezorgd heeft, wordt een asbest
inventaris opgemaakt.

3

ASBESTATTEST

Na indiening van het inventaris maakt
OVAM het asbestattest op en
wordt dit door de asbestdeskundige
aan u bezorgd binnen de 5 werkdagen.

DRINGEND EEN ASBESTATTEST NODIG?

Vraag uw offerte aan via onderstaande zwarte balk en binnen 24u. ontvangt u een correcte prijs op maat.

Wij garanderen een plaatsbezoek binnen 3 dagen.
Wij komen ook langs op zaterdag of zondag indien u dat wenst. En dit zonder meerkost.
Het attest wordt afgeleverd binnen 5 werkdagen na het plaatsbezoek.