Dringend een asbestattest in Aalst nodig?

Op zoek naar een asbestattest in Aalst?

Offerte binnen 24u. 
Plaatsbezoek binnen 3 dagen
Asbest attest binnen 2 dagen na het plaatsbezoek.
Waar wacht u nog op?

Asbest – een potentieel gevaarlijk materiaal dat in veel oudere gebouwen aanwezig kan zijn – vereist een zorgvuldige en professionele aanpak. Voor wie zich in de regio Aalst bevindt, is ASBESTPROJECT de ultieme keuze voor een grondig en deskundig asbestattest. Met een jarenlange ervaring en kennis van de lokale richtlijnen van de OVAM staan wij bekend om onze expertise en toewijding aan veiligheid.

 

Bij ASBESTPROJECT staan wij voor u klaar om uw pand in Aalst grondig te inspecteren en u het verplichte asbestcertificaat te bezorgen. Een asbestattest is nodig om de aanwezigheid van asbest in een woning of appartement officieel te bevestigen. Asbest is een gevaarlijke vezel die in het verleden veel gebruikt werd in de bouwsector vanwege zijn talloze positieve eigenschappen. Helaas werd later vastgesteld dat asbesthoudend materiaal schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Wij komen bij u langs in regio Aalst om u te informeren over de aanwezigheid van asbestmaterialen. Het asbestattest is louter informatief. Er zijn een aantal redenen waarom een asbest attest belangrijk is:

Gezondheidsrisico’s: Asbestvezels kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker, asbestose en mesothelioom. Een asbestattest helpt bij het identificeren van de aanwezigheid van asbest zodat passende voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen. De asbestexpert geeft u daar graag ter plaatse meer uitleg over.

Wettelijke verplichting: Bij de verkoop of schenking –  of iedere andere overdracht – van onroerend goed gebouwd vóór 2001 – is een asbestattest in Aalst verplicht om potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest en om hen bewust te maken van mogelijke risico’s.

Renovatie: Bij renovatie- of sloopwerkzaamheden is het belangrijk om te weten of er asbest aanwezig is. Dit zowel voor de bewoners als de vakmannen die de werken uitvoeren. Dit aangezien het verwijderen ervan strikte protocollen en veiligheidsmaatregelen vereist om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Zelfs al voer je de renovatiewerken zelf uit dan kan je bij ASBESTPROJECT terecht voor vrijblijvend advies.

Dus bij de verkoop of schenking van uw woning in Aalst bieden wij de dienst van een asbest inventaris aan. Dat kan via het verplichte asbest attest voor panden – gebouwd vóór 2001 – maar ook via vrijblijvend advies. Wij komen ook enkel langs voor de staalname van asbestleien op het dak of een asbestcement onderdak dat verdacht lijkt. Wenst u een staal van een ander verdacht asbestmateriaal dan kan dat.

asbestattest aalst

Wetgeving rond asbestattest

  • Sinds januari 2002 is het verboden om asbest te gebruiken. Voor gebouwen die vóór die datum werden gebouwd, moeten eigenaars een asbestinventaris laten opstellen door een erkend asbestdeskundige voordat ze dat gebouw kunnen verkopen of renoveren. Een asbestattest in Aalst is dan een must.

  • Bij de verkoop van een woning dat voor 2001 werd opgericht, is de verkoper verplicht om een asbestattest te overhandigen aan de koper. Dit attest moet aantonen of er al dan niet asbest aanwezig is in het gebouw.

  • Het opstellen van een asbestinventaris en attest moet worden uitgevoerd door erkende deskundigen die specifieke opleidingen hebben gevolgd en gemachtigd zijn door de bevoegde autoriteiten.

  • Niet voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot asbestattesten kan leiden tot boetes en strafrechtelijke sancties.

Het is cruciaal om de Belgische wetgeving met betrekking tot asbestattesten strikt te volgen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om de gezondheid van bewoners en omwonenden te beschermen. Bij twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met experts op dit gebied. Wij zijn vooral actief in de regio Groot-Aalst. Aarzel niet om ons te contacteren.

Hoelang is een asbestattest in Aalst geldig?

Uw asbestattest is 10 jaar geldig.

Die geldigheid wordt ingekort tot 5 jaar als er minstens 1 asbesttoepassing is met een hoog risico. Een hoog risico ontstaat wanneer er een hoge kans is dat er asbestvezels vrijkomen. Wenst u uw pand te verkopen in de regio van Aalst en is uw asbest attest nog geldig, dan heeft u geen nieuw attest nodig.

WAAR KAN JE ASBEST TEGENKOMEN IN JE WONING?

dakleien

schouwpijp

onderdakplaat

gevelleien

vensters

vloertegels

asbestattest particulier woning

HOE GAAN WE TE WERK?

1

OFFERTE AANVRAAG

U ontvangt binnen 24u. onze offerte. Na de goedkeuring contacteren wij u om een datum vast te leggen voor het plaatsbezoek. Wij kunnen langskomen binnen 3 werkdagen.

2

PLAATSBEZOEK

De asbestdeskundige inspecteert iedere ruimte van de woning en er worden eventueel stalen genomen van asbestmaterialen als dit nodig is. Altijd in samenspraak en met respect voor uw eigendom.

3

ASBESTATTEST

Na het plaatsbezoek gaan de stalen naar een erkend labo. Wij ontvangen de resultaten binnen 1 tot 2 werkdagen. U ontvangt het asbest attest binnen 5 dagen na het plaatsbezoek.

DRINGEND EEN ASBESTATTEST IN AALST NODIG?

Vraag uw offerte aan via onderstaande zwarte balk en binnen 24u ontvangt u een correcte prijs op maat.

Wij garanderen een plaatsbezoek binnen 3 dagen. Wij komen voor een asbestattest in Aalst ook langs op zaterdag of zondag indien u dat wenst. Het attest wordt afgeleverd binnen 5 werkdagen na het plaatsbezoek. Zo zijn wij de snelste uit de regio!