IS EEN ASBESTATTEST VERPLICHT VOOR EEN WERKGEVER?

Bedrijven en werkgevers moeten – sinds 1995 –  in het bezit zijn van een asbestattest voor alle gebouw(en) waar zij personeel tewerkstellen.
Dit als aan volgende voorwaarden is voldaan:

✔︎ u heeft werknemers in dienst
✔︎ en het gebouw bevindt zich in België

Deze werkgeversverplichting:

✔︎ bestaat al sinds 1995
✔︎ is geldig voor zowel de maatschappelijke zetel als de uitbatingszetel en alle filialen waarin werknemers aanwezig zijn
✔︎ is ongeacht het bouwjaar van het pand
✔︎ geldt ook voor de gemene delen
✔︎ is ook van toepassing voor wie een bedrijfspand huurt, de verantwoordelijkheid ligt bij de huurder en niet de verhuurder

Een asbestinventaris betekent niet dat de asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden. Het is enkel een werkinstrument om de werknemers een asbestveilige omgeving te garanderen.

werkgeversverplichting asbestattest

Asbestinventaris bij renovatiewerken

Start u als werkgever met renovatie- of afbraakwerken, dan bent u verplicht om vóór de aanvang van de werken een asbest analyse te laten uitvoeren. Deze werkgeversverplichting is ter bescherming van uw werknemers.

In geval van renovatie of afbraak gaat het om een destructieve asbestinventaris. Dat betekent dat ook de toepassingen die niet eenvoudig bereikbaar zijn onderzocht en geïdentificeerd worden. M.a.w. verborgen materialen zullen blootgelegd en geëvalueerd worden ook al vergt dit structurele ingrepen.

Geen asbestinventaris betekent geen opstart van de werken.

Wat is het asbestattest?

Het asbest attest voor de werkgever is een niet-destructieve inventaris. Dit houdt in dat de asbestdeskundige een inspectie zal uitvoeren zonder het normale gebruik van het gebouw in het gedrang te brengen. Dit geldt ook voor de normale beheers- en onderhoudscycli van de installaties. Enkel de inspecteerbare asbesttoepassingen zullen deel uitmaken van de asbestinventaris. Dit zonder het gebouw te beschadigen of materialen te verwijderen.

Het asbest attest is een lijst van alle asbesthoudende materialen in en rond het bedrijfsgebouw. Op basis van de aard, vorm, toestand en hoeveelheid asbest wordt een risico-evaluatie gemaakt. Deze geeft een idee van hoe groot het gezondheidsrisico voor de werknemers is.

Is er asbest terug te vinden, dan wordt er ook een beheerprogramma opgesteld.

Alle bedrijven en werkgevers moeten – sinds 1995 – in het bezit zijn van een asbestattest voor alle gebouwen waar zij personeel tewerkstellen.

Waarom is het asbest attest belangrijk?

De federale regering is bevoegd om maatregelen uit te werken ter bescherming van werknemers. Zij doet dit via de Codex voor Welzijn op het Werk. Het verplichte asbestattest voor werkgevers met personeel is één van die beleidsbeslissingen.

De asbestinventaris is verplicht sinds 1995 en geldt voor alle werkgevers die opereren in België.

Hoe lang is een asbest inventaris geldig?

Het asbest attest moet jaarlijks worden gecontroleerd op zijn juistheid.

Het attest moet aangepast worden bij iedere wijziging van de situatie.
Dat kan zijn naar aanleiding van:

  • er werden nieuwe asbestmaterialen gevonden
  • asbesttoepassingen werden verwijderd bij renovatie- of sloopwerken
  • de toestand van bestaande asbestbronnen is veranderd door incidenten
voorbeeld asbestattest

WAAR KAN JE ASBEST TEGENKOMEN IN JE WONING

dakleien

schouwpijp

onderdakplaat

gevelleien

vensters

vloertegels

asbest in uw woning

HOE GAAN WE TE WERK?

1

OPDRACHTFORMULIER

Voorafgaand vragen wij u een opdrachtformulier in te vullen met gegevens over het pand. Op basis daarvan kan de asbestdeskundige het bezoek grondig voorbereiden.

2

PLAATSBEZOEK

De asbestdeskundige komt ter plaatste en inspecteert het pand. Daarbij worden indien nodig stalen genomen van asbestverdachte materialen. Een onderzoek ter plaatse neemt maximum 1 uur in beslag.

3

ASBESTATTEST

Die informatie wordt gerapporteerd in de databank van OVAM waarna een attest wordt afgeleverd. Ten laatste 5 werkdagen na het plaatsbezoek bezorgt de asbestdeskundige u het asbest attest.

WERKGEVERSVERPLICHTING ASBESTATTEST

Vraag via onderstaande zwarte balk uw offerte aan en binnen 24u. ontvangt u een correcte prijs op maat.

De inspectie kan doorgaan binnen 3 dagen.
U ontvangt het asbestattest binnen 5 werkdagen na het plaatsbezoek.

Bel ons op 0470/25 25 88 voor meer informatie.