DRINGEND EEN ASBESTATTEST NODIG?

Of zoekt u een duurzame samenwerking met een asbestbureau?

Als makelaar wil u zo snel mogelijk een asbestattest om de verkoop af te werken van de panden in portefeuille.
Dat kan bij ons.

Wij garanderen een plaatsbezoek binnen 3 dagen.
Wij doen ook inspecties op zaterdag of zondag. En dit zonder meerkost.
Het asbestattest wordt afgeleverd binnen 5 werkdagen na het plaatsbezoek.

Wij doen u een voorstel waar iedereen beter van wordt.
Met een lukratieve commissie per attest.

Ook werken wij volgens uw voorwaarden.

Bel ons op 0470/25 25 88 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Een asbestinventarisattest is verplicht als aan volgende voorwaarden is voldaan:

✔︎ uw klant is eigenaar van een pand
✔︎ en de constructie werd gebouwd vóór 2001
✔︎ en de grondoppervlakte is groter dan 20m²
✔︎ en het ligt op Vlaams grondgebied
✔︎ en hij wil verkopen
⤻ of schenken
⤻ of het vruchtgebruik, erfpachtrecht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik overdragen

In welke situaties is een asbest attest niet verplicht?

  • een onteigening of erfenis
  • het pand is gelegen in het Brusselse of Waalse Gewest.

De verplichting om een asbestinventaris toe te voegen aan de akte betekent niet dat de asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden.
Het is een louter informatief document voor de toekomstige eigenaar.

asbestattest makelaar

Wetgeving rond asbestattesten

Onderstaande data werden wettelijk bepaald:

1 mei 2025:
Bij de overdracht van een appartement – gebouwd vóór 2011 – is ook een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen verplicht.

31 december 2032:
Iedere eigenaar van een pand – gebouwd vóór 2001 – is verplicht een asbest attest in zijn bezit te hebben. Ook als er geen sprake is van een verkoop, schenking of andere overdracht.

31 december 2036:
Iedere eigenaar van een appartement met mede-eigendom – gebouwd vóór 2001 – is verplicht een asbest attest van de gemeenschappelijke delen te hebben. Ook als er geen sprake is van een verkoop, schenking of andere overdracht.

Als makelaar moet het vaak snel gaan als het om een asbestattest gaat. Daar zorgen wij voor.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

Het asbestattest is 10 jaar geldig.

Die geldigheid wordt ingekort tot 5 jaar als er minstens 1 asbesttoepassing met een hoog risico wordt vastgesteld. Een hoog risico ontstaat wanneer er een verhoogde kans is dat asbestvezels vrijkomen.

Is het asbestattest nog geldig op het moment van een nieuwe verkoop binnen de 10 jaar dan is er geen nieuw attest nodig.

Als makelaar weet u waarschijnlijk alles over de geldigheid van het asbestattest.
Aarzel niet om ons hier te contacteren voor meer informatie.

Wat is een asbestinventaris?

Het asbest attest is een lijst van alle asbesthoudende materialen in en rond de eigendom. Op basis van de aard, vorm, toestand en hoeveelheid asbest wordt een risico-evaluatie gemaakt. Deze geeft een idee van hoe groot de gezondheidsrisico’s voor de bewoners zijn.

De asbestdeskundige zal ook een beheerprogramma opstellen. Daarin worden een aantal actiepunten opgenomen die de gezondheidsricico’s tot een absoluut minimum beperken. Dit beheerprogramma leidt verder niet tot verplichtingen voor de (nieuwe) eigenaar.

Het asbest attest is een niet-destructieve inventaris. Dit houdt in dat de asbestdeskundige een inspectie zal uitvoeren zonder het pand te beschadingen of materialen te verwijderen.

Als asbestdeskundige gaan we te werk volgens het inspectieprotocol en certificatiereglement van de OVAM. Het asbest attest wordt vervolgens toegevoegd aan de akte.

Als makelaar wil u graag een snelle afhandeling van het asbestattest bij de verkoop van uw panden.
Daarvoor kan u bij ons terecht.

 

Waarom is het asbest attest belangrijk?

Het Vlaamse actieplan ‘Asbestafbouw’ wil zijn inwoners sensibiliseren over de gevaren rond asbest. Daarnaast wil het de vlaming aansporen om materialen waarin asbest aanwezig is veilig te (laten) verwijderen. Het verplichte opstellen van een astbestinventaris is daarin een belangrijke stap. Er is echter momenteel geen verplichting om asbesttoepassingen ook effectief te laten verwijderen.

asbestattest makelaar

WAAR KAN JE ASBEST TEGENKOMEN IN DE WONING?

dakleien

schouwpijp

onderdakplaat

gevelleien

vensters

vloertegels

asbestattest makelaar asbest in huis

HOE GAAN WE TE WERK?

1

OPDRACHTFORMULIER

Voorafgaand vragen wij u een opdrachtformulier in te vullen met gegevens over het pand. Op basis daarvan kan de asbestdeskundige het bezoek grondig voorbereiden.

2

PLAATSBEZOEK

De asbestdeskundige komt ter plaatste en inspecteert het pand. Daarbij worden indien nodig stalen genomen van asbestverdachte materialen. Een onderzoek ter plaatse neemt maximum 1 uur in beslag.

3

ASBESTATTEST

Die informatie wordt gerapporteerd in de databank van OVAM waarna een attest wordt afgeleverd. Ten laatste 5 werkdagen na het plaatsbezoek bezorgt de asbestdeskundige u het asbest attest.

DRINGEND EEN ASBEST ATTEST NODIG?

Wij garanderen een plaatsbezoek binnen 3 dagen.
Wij gaan ook bij de klant langs op zaterdag of zondag indien nodig. En dit zonder meerkost.
Het asbestattest wordt afgeleverd binnen 5 werkdagen na het plaatsbezoek.