WANNEER HEEFT U ALS BOUWBEDRIJF EEN ASBESTATTEST NODIG?

Voert u binnenkort onderhouds-, renovatie- of sloopwerken uit bij derden?
Dan moet u als bouwbedrijf of aannemer verplicht over een asbestattest beschikken als aan volgende voorwaarden is voldaan:

✔︎ u bent een aannemer of bouwfirma met personeel
✔︎ en er is een verplichte omgevingsvergunning nodig
✔︎ en het gaat om renovatie- en/of sloopwerken
✔︎ aan een niet-residentieel gebouw met een volume > 1.000 m³
⤻ of een residentieel gebouw (behalve ééngezinswoningen) met een volume > 5.000 m³
⤻ of het gaat om een infrastructuur met een volume > 250 m²

In bovenstaande gevallen is een sloopopvolgingsplan verplicht. Hieraan wordt een verplichte asbestinventaris gekoppeld.

Deze zal toegevoegd worden aan de omgevingsvergunning.

Een asbest analyse wordt opgemaakt door een asbestdeskundige, in opdracht van degene die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd.

Waarom is het asbest attest belangrijk?

Al geruime tijd neemt de Vlaamse regering een aantal maatregelen ter bescherming tegen de gevolgen van asbesttoepassingen. Naast bodemsanering en de reglementering rond asbestafval zijn er ook regels rond de bescherming van het milieu.

Het asbest attest – in het kader van een sloopopvolgingsplan – is een destructieve asbestinventaris.
Het asbestinventaris lijst alle asbesthoudende materialen in het gebouw op. Ook degene die moeilijk bereikbaar zijn. Op basis van de aard, vorm, toestand en hoeveelheid asbest zal er een risico-evaluatie gemaakt worden. Deze geeft een idee van hoe groot de gezondheidsrisico’s zijn voor de werknemers, tijdens de sloop- of renovatiewerken.

In het asbest attest wordt extra aandacht besteed aan “hoe” asbestafval zal worden verzameld, gescheiden, verwerkt en vervoerd. Het asbestafval mag onder geen enkel beding terecht komen in de rest van het sloopafval.

Alles zal in het teken staan van de veiligheid van de werknemers en het wegnemen van de risico’s die gepaard gaan met blootstelling aan asbest.

Als bouwbedrijf of aannemer moet u verplicht in het bezit zijn van dit asbestattest vóór de aanvang van de werken.

asbestattest bouwbedrijf aannemer

HOE GAAN WE TE WERK?

1

OPDRACHTFORMULIER

Voorafgaand vragen wij u een opdrachtformulier in te vullen met gegevens over het pand. Op basis daarvan kan de asbestdeskundige het bezoek grondig voorbereiden.

2

PLAATSBEZOEK

De asbestdeskundige komt ter plaatste en inspecteert het pand. Daarbij worden indien nodig stalen genomen van asbestverdachte materialen. Een onderzoek ter plaatse neemt maximum 1 uur in beslag.

3

ASBESTATTEST

Die informatie wordt gerapporteerd in de databank van OVAM waarna een attest wordt afgeleverd. Ten laatste 5 werkdagen na het plaatsbezoek bezorgt de asbestdeskundige u het asbest attest.

ASBEST ATTEST NODIG?

Vul via onderstaande link uw offerte-aanvraag in en u ontvangt een offerte op maat binnen de 24u.

Wij garanderen een plaatsbezoek binnen 3 dagen.
Het attest wordt afgeleverd binnen 5 werkdagen na de inspectie.